Empire of Lust (2015)EMPIRE OF LUST (2015)

GATUNEK – Akcja, Dramat, Romans

OPiS FiLMU – Film rozgrywa się około roku w 1398. Kim Min-Jae (Shin Ha-Kyun) jest najwyższym dowódcą dynastii Joseon. Zakochuje się po raz pierwszy i dla tej kobiety podejmuje ryzyko. Yi Bang-Won (Jang Hyuk) jest synem króla. Pomagał swojemu ojcu w stworzeniu ery dynastii Joseon, ale nie został wybrany jako książę koronny. Wciąż ma ambicje zostania królem pewnego dnia. Jin (Kang Ha-Neul) jest synem Kim Min-Jae i zięciem króla. Ze względu na jego pozycję jako zięcia króla, nie jest on w stanie brać udziału w polityce i szuka jedynie przyjemności.

PLOT – Set in 1398. Kim Min-Jae (Shin Ha-Kyun) is the supreme commander of the Joseon Dynasty. He falls in love for the first time and for that woman he takes risks. Yi Bang-Won (Jang Hyuk) is the King’s son. He helped his father setup the Joseon Dynasty era, but he was not picked as the Crown Prince. He still holds ambitions of becoming the King one day. Jin (Kang Ha-Neul) is Kim Min-Jae’s son and the King’s son-in-law. Due to his position as the King’s son-in-law, he is unable to take part in politics and only seeks out pleasure.