historia roja 2016Historia Roja (2016)

GATUNEK – Wojenny, Dramat, Historyczny film-polski

OPIS FILMU – Wiosna 1945 roku. 20-letni Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim „Rój”, traci starszego brata, dowódcę oddziału Narodowych Sił Zbrojnych na Mazowszu, zamordowanego przez żołnierzy sowieckich. Wraca w rodzinne strony i wstępuje do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Jako dowódca oddziału partyzanckiego przez kolejnych 6 lat kontynuuje walkę o wolną Polskę z sowieckim okupantem, siejąc postrach wśród funkcjonariuszy UB i kolaborantów. Komunistyczne władze robią wszystko, aby namierzyć i zlikwidować „wroga władzy ludowej”.

PLOT – Spring 1945. 20-year-old Mieczysław Dziemieszkiewicz, nicknamed „Swarm” who lost his older brother, commanding officer of the National Armed Forces in Mazowsze, murdered by Soviet soldiers. He returns to his home and entered the National Military Union. As commander of a partisan unit for the next six years continuing to fight for a free Poland from Soviet invaders, spreading terror among the UB functionaries and collaborators. Communist authorities are doing everything to track down and eliminate the „enemy of the people’s power.

[imdb id=”tt5527316″]