626 Evolution (2017)626 Evolution (2017)

 – Akcja

 – Ścigana przez agentów rządowych i nękana przez kartel bandytów, dziewczyna z amnezją znana  jako agent „626” szuka prawdziwej tożsamości, chroniąc nastoletnią dziewczynę, która posiada nadludzkie zdolności…  Gdy 626 odkrywa straszliwą prawdę o swojej przeszłości, musi dostać się do siedziby wroga, aby ujawnić konspiracyjną firmę, która zagraża wolnemu światu – by ocalić siebie i swoich towarzyszy…

 – Hunted by government agents and constantly assaulted by a cartel of vengeful thugs, an amnesiac known only as „626” searches for her true identity while protecting a teenage girl who shares her superhuman abilities; but when 626 uncovers the horrifying truth about her past, she must infiltrate enemy headquarters to expose a corporate conspiracy that threatens the free world,before she and her companion are silenced forever.