200 DEGREES / 200 STOPNI (2017)

 – Thriller

 – Makler giełdowy Ryan Hinds (Eric Balfour) budzi się w zamkniętym piecu przemysłowym. Tajemniczy głos wyznacza zadanie – pozornie niemożliwe: dostarczyć miliard dolarów w ciągu dwóch godzin lub temperatura w piecu wzrośnie,a Ryan zostanie spalony. Uzbrojony tylko w telefon komórkowy, Ryan musi znaleźć sposób na znalezienie pieniędzy i przetrwanie gry z sadystycznym mordercą …

 – Stock broker Ryan Hinds (Eric Balfour) awakes inside a sealed industrial kiln. A mysterious voice sets out a seemingly impossible task: deliver one million dollars in two hours or the temperature in the kiln will rise until Ryan is burned alive. Armed only with his cell phone, Ryan must find a way to deliver the money and survive the manipulations of a sadistic killer

TRAiLER

[collapse]