We Are Boats

WE ARE BOATS (2018)

«GATUNEK»

 Fantasy

«OPIS FiLMU»

 Życie przeplata się i łączy, gdy Francesca przechodzi przez żywy świat, napotykając nieznajomych dokładnie w chwili, w której potrzebuje, kierując swoje życie albo w stronę szczęścia, albo ustawiając je w kierunku tragicznego końca…

«MOViE iNFO»

 Lives intertwine and connect when Francesca navigates through the living world by encountering strangers at the exact moment she needs to, sending their lives on either a better course towards happiness or setting the wheels in motion towards a tragic end- All while she secretly searches for a loved one that she never had the chance to say goodbye to.

29-03.2019

WEB-DL

multiup.org/3f18aaee8f7bd1e5b19ad2deba67001e

[collapse]