General Nil
GENERAŁ NiL (2009)

«GATUNEK»

  biograficzny, dramat, historyczny, FiLM.POLSKI

«OPIS FILMU»

 Syberia, rok 1947. Po dwóch i pół roku katorżniczej pracy przy wyrębie lasu w radzieckim łagrze na Uralu kolejarz Walenty Gdanicki (Olgierd Łukaszewicz) wraca w jednym z transportów repatriacyjnych do Polski. Ten wychudzony mężczyzna to w rzeczywistości generał August Emil Fieldorf, były dowódca Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej.

„Kedyw” pod dowództwem „Nila” przeprowadził szereg spektakularnych akcji zbrojnych przeciwko niemieckiemu okupantowi. Jedną z nich był 1 lutego 1944 roku zamach na dowódcę SS i policji Franza Kutscherę, który został zastrzelony przed siedzibą niemieckiej komendantury w Alejach Ujazdowskich. W 1945 roku Fieldorf jako kolejarz Walenty Gdanicki został przypadkowo zatrzymany przez NKWD w podwarszawskim Milanówku, oskarżony o spekulację i zesłany do ZSRR. W październiku 1947 roku wraca do kraju. Z Białej Podlaskiej udaje się do Łodzi i zatrzymuje u znajomej Heleny Błociszewskiej (Maria Mamona). Po pewnym czasie przyjeżdża do niego żona Janina (Alicja Jachiewicz) z córkami, Krysią (Magdalena Emilianowicz) i Marią (Anna Cieślak). Fieldorf nie wraca do poakowskiej konspiracji. Po spotkaniu z generałem Stanisławem Tatarem (Tomasz Dedek) postanawia się ujawnić w nadziei, że będzie mógł prowadzić normalne życie.

Generał August Emil Fieldorf urodził się w 1895 r. Mając 19 lat zgłosił się do oddziałów Piłsudskiego, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej i przeszedł cały szlak chwały Legionów. W 1939 roku był dowódcą 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Po klęsce kampanii wrześniowej przedostał się do Francji, a następnie do Anglii, skąd jako pierwszy emisariusz Rządu i Naczelnego Wodza został wysłany do kraju. Od września 1942 był dowódcą Kierownictwa Dywersji KG AK pod pseudonimem „Nil”. Rok później został komendantem kadrowej organizacji wojskowej „NIE” (Niepodległość), której celem miało być kontynuowanie walki w warunkach okupacji sowieckiej, a od lipca 1944 zastępcą dowódcy Armii Krajowej. Ze względów bezpieczeństwa nie wziął udziału w walkach powstańczych w Warszawie. We wrześniu 1944 został awansowany do stopnia generała brygady i odznaczony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari IV klasy. Po powrocie ze zsyłki nie powrócił już do działalności konspiracyjnej. W 1950 roku został aresztowany przez UB. Pomimo wywieranej na niego presji, nie zgodził się na współpracę z reżimem. Został fałszywie oskarżony o kolaborację z hitlerowcami i skazany przez Sąd Wojewódzki dla miasta Warszawy na śmierć jako „zdrajca narodu polskiego”. Powieszono go w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie 24 lutego 1953. Dopiero w 1989 roku Fieldorf został zrehabilitowany. Uznano, że „nie popełnił zarzucanego mu czynu”. W 2006 roku prezydent Polski Lech Kaczyński odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. Generał miał opinię „jednej z najpiękniejszych postaci żołnierskich w AK”. Był świetnym organizatorem, potrafił znakomicie współżyć z podwładnymi i motywować ich do działania metodami dalekimi od wojskowego drylu. Cenił wierność i koleżeńską lojalność. W powojennej rzeczywistości mówił byłym podwładnym, że ich miejsce jest w uniwersyteckich ławach, a nie pod bronią, na leśnych biwakach. Pozostał wierny oficerskiemu etosowi i przysiędze. Nie chciał w żaden sposób wspierać nowej władzy, nie zamierzał też, mimo świadomości zagrożenia, uciekać na Zachód. Planował życie na uboczu. W jego losie skupia się powojenna tragedia wielu Polaków: zaufał władzy i zginął z jej wyroku.

«PLOT»

  The tumultuous life of General August Emil Fieldorf aka „Nil”, who commanded the underground Home Army against the Nazis and was killed after WW2 by communists.

TRAiLER
[collapse]
28-04.2019

FiLM POLSKI

openload.co/f/RVkQNqpRajQ
streamcherry.com/f/dpqbcfbqfbcmkarq
streamango.com/f/tnedqccperdbsamt

https://gloria.tv/video/fb3K63xYbFQg6CmcPp12x8UxB

[collapse]