The Berserkers (2014)

Viking: The Berserkers (2014) ActionGatunek: Akcja

OPIS: Grupa młodych Sasów zostaje pojmana przez Wikingów, a następnie wykorzystywana jako ofiara podczas rytualnego polowania.

PLOT: In Dark Ages Britain, a group of young Saxons are captured by a clan of fearsome Viking warriors and used as prey in a ritualistic manhunt.

Tytuł..: Viking: The Berserkers
Produkcja.: Wielka Brytania
Czas trwania.: 95 min.
Reżyseria..: Antony Smith
Scenariusz…: Antony Smith
Aktorzy..: Sol Heras, Simon Armstrong, Anthony Baines, Kezia Burrows