Devils Revenge 2019

DEViL’s REVENGE (2019)

«GATUNEK» Horror

«OPIS FiLMU» John Brock jest archeologiem, który wraca z wyprawy do jaskiń Kentucky po nieudanej próbie odnalezienia tajemniczej relikwii, której jego rodzina poszukiwała od pokoleń. Po powrocie John zaczyna widzieć jak ze snu wizje dzikiego ptasiego stworzenia ze starożytnego folkloru. John wkrótce dowiaduje się, że jaskinia, z którą zetknął się podczas swojej ostatniej wyprawy, była rzeczywiście jaskinią, która zawiera relikt, a także portal do piekła i miejsce kultu okultyzmu. John odkrywa, że jedynym sposobem na powstrzymanie coraz bardziej realistycznych wizji jest powrót do jaskini z rodziną, znalezienie reliktu i raz na zawsze – zniszczenie go…

«PLOT» John Brock is a down-on-his-luck archaeologist who returns from an expedition to the caves of rural Kentucky after unsuccessfully trying to locate a mysterious relic that his family has sought for generations. Upon his return, John starts to see dream-like visions of a ferocious bird-like creature from ancient folklore. John soon learns that the cave he came into contact with on his last expedition was indeed the cave that contains the relic and also a portal to Hell and a place of worship for the Occult. John discovers that the only way tostop the increasingly realistic visions is to go back to the cave with his family, find the relic once and for all, and destroy it.

TRAiLER

[collapse]
1-10-2019 ??

HDRip

multiup.org/c26a79131b05133773127f98804bea7c
verystream.com/stream/Diwu3at4FM9/
vidia.tv/tgmjk7u8d4fm.html

[collapse]