Neanderthal Apocalypse

Neandertalska apokalipsa / Neanderthal Apocalypse

«GATUNEK» | Dokumentalny

«OPIS SERiALU» Grupę naukowców stara się ustalić zagadkowe zniknięcie bliskiego krewnego człowieka, neandertalczyka.

40 000 lat temu stepy Eurazji były domem dla najbliższego człowiekowi krewnego, neandertalczyka. Ostatnie odkrycia genetyczne i archeologiczne dowiodły, że nie byli to tępi mieszkańcy jaskiń, za których do tej pory ich uważaliśmy. W rzeczywistości cechowała ich kultura i stopień uprzemysłowienia. Byli do nas bardziej podobni, niż nam się wydaje. Dlaczego więc zniknęli? Na to pytanie stara się odpowiedzieć grupa naukowców, których poczynania śledzimy w tym filmie.

«PLOT» 40, 000 years ago the steppes of Eurasia were home to our closest human relative, the Neanderthals. Recent genetic and archaeological discoveries have proven that they were not the dim-witted cave dwellers we long thought they were. In fact, they were cultured, technologically savvy and more like us than we ever imagined! So why did they disappear? We accompany scientists on an exciting search for an answer to this question and come to a startling conclusion.

TRAiLER

[collapse]
17-10-2019 ??

ep1 + ep2

http://pastehere.xyz/bNJu0BUB/

[collapse]