Dark Encounter 2019

Dark Encounter (2019)

«GATUNEK» 1h 37min | Horror, Sci-Fi

«OPIS FiLMU» Rok po tajemniczym zniknięciu 8-letniej dziewczynki spotykamy jej pogrążoną w żałobie rodzinę, gdy wracają do domu z nabożeństwa żałobnego w ich małym miasteczku. Później tego samego wieczoru w pobliskim lesie pojawiają się dziwne światła, a rodzina jest wystawiona na niewytłumaczalne dziwne zjawisko… Źródłem świateł wydają się być goście z innego świata, którzy pozornie terroryzują rodzinę… Domownicy nie zdają sobie sprawy, że te „istoty” poprowadzą rodzinę do prawdy o zniknięciu dziewczynki…

«PLOT» A year after the mysterious disappearance of an 8 year-old girl, we meet her grieving family as they return home from her memorial service in their small town. Later that evening, strange lights appear in the nearby forest and the family is exposed to an inexplicably strange phenomenon that rattles them to the core. The origin of the lights appear to be visitors from another world that seemingly terrorize the family.

TRAiLER

[collapse]
21-10-2019 ??