Gogol. Straszna zemsta / Gogol. Terrible Revenge (2018) GATUNEK: Przygodowy, Mystery...