PROWADZĄCY: Kuba Wojewódzki OPIS – powrócił, by ciętą ripostą niejednokrotnie...